integral

LYS İNTEGRAL-1 (Tanım, özellikler, değişken değiştirme, üstel, polinom)

LYS İNTEGRAL-2 (iki kez değişken değiştirme, basit kesirlere ayırma)